Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti …………., se sídlem …………., IČ: ……… …., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na …………. soudu v …………., oddíl …, vložka …. ………  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mailem
 • telefonní číslo
 • ………….

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem ………….. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu … let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například … využitím nástrojů [odkaz], které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti ………….. ……………. [odkaz]

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu ………….
 • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá [jmenovat] / nevyužívá.
 • …….

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.